Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  
Obec

cako1.jpg

Leží uprostred Rimavskej kotliny na nive Blhu. Obec doložená r. 1395, ale vznikla v 13. storočí. Názvy obce:

1395 - Chakofalua

1398 - Cheke

1773 - Czakow

1920 - Cakovo

1927 - Cakov.

Najstaršou kultúrnou pamiatkou je ref. kostol z r. 1835 a rím. kostol z r. 1931. V obci sa nachádza kultúrny dom, futbalové ihrisko, základná škola.

cako3.jpg cako4.jpg


V lokalite Cakova sa nachádza aj šťavica. Prameň je za bývalými vinicami, vzdialený asi 700 m od obce smerom na JV. Nachádza sa v pravo od cesty asi 250 m do svahu po pravej strane poľnej cesty. Je to kopaná studňa, hlboká 3 m. Jej steny sú obmurované kameňom. Prikrytý je betónovou platňou. Nad prameňom bol kedysi prístrešok. Voda sa odvádza do odberného miesta pri štátnej ceste upraveného betónovým múrikom. Využíva sa hodne na pitie. Výdatnosť : 2 l/min. ČSN 86 8000:Prirodná, uhličitá voda, studená, hypotonická.

Vrt je ďalšou zaujímavosťou v okolí obce. Nachádza sa na JV okraji obce obce Cakov, v blízkosti prirodzeného výveru minerálnej vody, na pravobrežnej časti údolia Blhu.


Innova o.z.

Noviny - Hírek

Verejná súťaž - pozemky    [Ekonomika]    15.12.2011

Obec Cakov Vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž Podľa § 281 a násl. Obchodného zákonníka, v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva č.3/2011 zo dňa 13 . 7. 2011 na predaj nehnuteľného majetku obce - pozemkov za účelom udržiavania poľnohospodárskej pôdy v obci Cakov kat. úz. Cakov.


Predlžuje sa lehota na podávanie ponuky    [Ekonomika]    22.9.2011

Predlžuje sa lehota na podávanie ponuky v rámci obchodnej verejnej súťaže.first left  1   right last
Verzia 4.0a; © CSX 2017;