Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  
Obec

falu1_1.jpg falu8.jpg

Chanava sa nachádza v údolí Slanej, neďaleko od kúpežov Číž. Leží v juhovýchodnej časti Rimavskej kotliny. V obci sa nachádza Dom dôchodcov - Diakonické stredisko, ktoré je v prevádzke od roku 2004, kultúrny dom, verejná knižnica, materská škola, základná škola, futbalové ihrisko.

falu1.jpg

V obci pôsobí drevorezbár Aladár Igo a kováč Ing. Oto László, ktorým diela si môžu záujemci nahliadú. V rokoch 1852 až 1868 tu pôsobil významný dejatež, farár a básnik Tompa Mihály, ktorý je pochovaný vedža kalvínskeho kostola.


hanvaigoaladar.jpg hanvaszobrasz.jpg hanvaTM.jpg

Drevorezbár Aladár Igo a jeho práce


Počet obyvatežov obce:721
z toho
ženy:
389
muži:332

Trvale bývajúce obyvatežstvo podža národnosti:
slovenská:40
maďarská:641
rómska:40

Zdroj: www.gemer.org


Innova o.z.

Noviny - Hírek

Struccnézőben    [Panoráma]    30.7.2008

Hanva – Annyit tudunk a struccról, hogy egy aránylag megtermett madár, mely nagyon gyorsan bír futni, meg talán annyit napjaink túlpolitizált világában, hogy struccpolitikát folytat az, aki úgy „jól elvan magának” és semmibe sem akar belevatkozni. Lehet a hanvai Czókolyék sem tudtak kezdetben többet, bár hallottak afelől, hogy Magyarországon is vannak tenyészetek.


Ezévben négy millióért    [Ekonomika]    24.7.2008

Hanva – A Sajó mellett elterülő település a dinamikusan fejlődő gömöri települések egyike. Czókoly Lajos polgármester hivatalba lépése után ez még markánsabbá vált – lehet mert a vállalkozói szférából érkezett, lehet mert a pályázás és az ehhez szükséges ismeretek hozzá közelebb állnak mint másokhoz. Már-már biztosra vehető, hogy ebben az évben további 4 millió koronát invesztálnak a település szennyvízhálózatának építésébe, s ezzel már szinte el is készül a több mint tízmilliós beruházás.


Hamarosan elkészül a szobor    [Kultúra]    24.7.2008

A hanvai székhelyű Tompa Mihály Baráti Kör még az elmúlt évben közadakozásra kérte fel mindazokat, akik felelősséget éreznek nemzeti kultúránk megőrzéséért és erősítéséért. Az adakozásból befolyt összegből eredetileg egy egészalakos bronzszobrot kívántak állítani a magyar nemzet nagy költőjének, a hanvai gyülekezet lelkipásztorának, Tompa Mihálynak. Az eredeti terv szerint a költő halálának 140. évfordulóján tervezték a szobor felavatását illetve leleplezését.first left  1   right last
Verzia 4.0a; © CSX 2017;