Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

Noviny - Hírek

NÁVRH - Záverečný účet Obce Radnovce za rok 2019    [Verejný život]    19.2.2020

NÁVRH - Záverečný účet Obce Radnovce za rok 2019


Projekt Materská škola    [Región]    28.1.2020

Obec Radnovce realizuje projekt Materská škola


VZN č. 2/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z    [Verejný život]    27.11.2019

VZN č. 2/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce


VZN č. 4/2019 o určení výšky FP na mzdy a prevádzk    [Verejný život]    27.11.2019

VZN č. 4/2019 o určení výšky FP na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka ZŠ pre rok 2020


VZN č. 5/2019 o určení miesta a času zápisu dieťať    [Verejný život]    27.11.2019

VZN č. 5/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie PŠD v ZŠ


Výberové konanie MŠ - sociálny pedagóg    [Verejný život]    25.11.2019

Obecný úrad Radnovce vyhlasuje výberové konanie na sociálneho pedagóga Materskej Školy NP "Pomáhajúce profesie k edukácii detí a žiakov"first left  1 7 13 19 25 31 37   right last
Verzia 4.0a; © CSX 2017;