O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  

Noviny - Hírek

Verejné prerokovanie strategického dokumentu    [Veda a technika]    13.5.2015

Pracovná verzia PHSR obce na programové obdobie 2014-2020. Očakávame vaše pripomienky a dotazy k programu. Dotazy môžete posielať na mailovú adresu obce: obeclenka@gmail.com, alebo môžete odovzdať osobne na obecnom úrade.


Tvorba PHSR    [Veda a technika]    26.1.2015

Dotazník pre tvorbu PHSR, pre programovacie obdobie 2015 - 2020. (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja). Dotazník vyplňte a doručte na obecný úrad do 28.2.2015 osobne, alebo emailom na emailovú adresu obec.neporadza@szm.sk.


pokus    []    3.1.2011first left  1 7   right last
Verzia 4.0a; © CSX 2017;