O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  

Noviny - Hírek

V Ý Z V A na predloženie ponuky    [Kultúra]    15.5.2021

Civilná zákazka s nízkou hodnotou bez využitia elektronického trhoviska ( ODDIEL STAVEBNÉ PRÁCE ) ZÁKAZKA ZADÁVANÁ POUŽITÍM POSTUPOV ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ v skratke aj ako “ZVO“)


Spoločný kultúrny a športový deň na deň obce    [Kultúra]    21.11.2016

Fotky o akcií


Spoločný kultúrny a športový deň na deň obce    [Kultúra]    21.11.2016

Dňa 17.9.2016 o 10:00 hod. sa uskutoční Spoločný kultúrny a športový deň na deň obce v Neporadzi. Srdečne vás všetkých pozývame.


Výzva na predloženie cenovej ponuky    [Kultúra]    14.9.2016

„Rekonštrukcia strechy budovy Obecného úradu v obci Neporadza“first left  1   right last
Verzia 4.0a; © CSX 2017;