Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský zivot Aktuality
  SK | HU  
Obec

 

 

Leží v juhovýchodnej časti Rimavskej kotliny na nive a terase Slanej. Najstaršou pamiatkou obce je ref. renes. kostol z r. 1682, upravený v r. 1778. V obci sa nachádza kultúrny dom a futbalové ihrisko.

SAM_3906.JPGSAM_3909.JPG


 


Administrátor

Noviny - Hírek

Zaburinenie pozemkov - upozornenie    [Verejný život]    13.5.2024

Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, upozorňuje všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, že sú povinní udržiavať svoje poľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky.


Eurovoľby - 2024    [Verejný život]    10.4.2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024


Prezidentské voľby - 2024    [Verejný život]    24.1.2024

Volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024


Harmonogram zberu odpadu na rok 2024    [Verejný život]    19.12.2023

Harmonogram zberu odpadu na rok 2024 v obci Riečka


Voľby do NRSR 2023    [Verejný život]    3.10.2023

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023


Výrub drevín - obec Kráľ    [Kultúra]    12.9.2023

Obec Riečka, ako príslušný orgán ochrany prírody, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.first left  1 7 13 19   right last
Verzia 4.0a; © CSX 2017;