Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský zivot Aktuality
  SK | HU  

Z histórie...

Obec Riečka sa spomína v archívnych dokumentoch od r.1282, najskôr pod pomenovaním RECHKE. Neskôr, v 14. storočí sa spomína jednak obec Veľká Riečka NEGRECHKE., resp. Nižná Riečka ALSORECHKE, ale tiež Malá Riečka KYSRECHKE, resp. FELSEWRECHKE, ktorá však v 16. st. spustla.
Obec je samozrejme staršia, než ako sa spomína v najstaršej zachovanej listine z r. 1282. napokon je tu doložené osídlenie už z doby železnej. V 14. st. patrila niekoľkým šľachtickým rodinám, no r. 1566 ju Turci vypálili. Pretože šľachta neskôr predala pozemky urbárnikom, stali sa z nich zemania.


Innova o.z.

Verzia 4.0a; © CSX 2017;