Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský zivot Aktuality
  SK | HU  

Symboly obce

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce.

Erb obce Riečka má podobu:

v zelenom štíte strieborné pravošikmé zvlnené brvno, preložené pravošikmými červenými rybami v zlatej zbroji.

Vlajka obce pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej, žltej, zelenej, červenej, bielej a červenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce Riečka je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC RIEČKA. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.


starosta obce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;