Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský zivot Aktuality
  SK | HU  

Fotogaléria

Dni obce 28.07.2007

a_2.jpg

foto_12.jpgfoto 7_1.jpg

 

foto 4_1.jpg foto_8.jpg

 

foto_15.jpg foto_24.jpg

 

foto_17.jpg foto_23.jpg

foto_18.jpg foto_14.jpg

Dňa 16.11.2007 sa na Obecnom úrade v Riečke uskutočnila výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru obce.

P.jpg  P1010002.jpg

P1010003.jpg P1010004.jpg

Deň úcty k starším

Starosta a obecné zastupiteľstvo obce Riečka  zorganizovalo pre dôchodcov a seniorov Deň úcty k starším, slávnostné stretnutie spestrené občerstvením, kultúrnym programom, spevom a tancom, ktoré sa uskutočnilo dňa 15 decembra 2007 v priestoroch obecného úradu. Úcta k starším má byť stála, v duchu tejto myšlienky starosta obce pán Oskár Tóth blahoželal jubilantom, ktorý v roku 2007 oslávili okrúhle životné jubileum. V rámci podujatia bolo vyslovené tiež poďakovanie predstaviteľmi obce a bol odovzdaný ďakovný list pri príležitosti životného jubilea 80 rokov pani Kláre Cifrušovej, ktorá dlhé roky pôsobila ako učiteľka na Základnej škole v obci Riečka.

P1140002.jpg P1140004.jpg

svn_061.jpg P1150007.jpg

P1150008.jpg P1150008_1.jpg

P1150009.jpg P1150010.jpg

P1150015.jpg P1160017.jpg

P1160030.jpg      P1160022.jpg             P1160023.jpg

P1160033.jpg 

I. ročník súťaže vo varení a jedení bryndzových halušiek a II. ročník nohejbalového turnaja

P9010800.JPG    P9010801.JPG

 P9010803.JPG     P9010805.JPG

P9010809.JPG     P9010817.JPG

P9010820.JPG    P9010823.JPG

Obec Riečka (BB) - 9.ročník súťaže v pečení kysnutých koláčov

 

SAM_3671.JPGSAM_3673.JPG SAM_3680.JPG SAM_3682.JPG

SAM_3683.JPG SAM_3684.JPG

 

SAM_3686.JPG SAM_3688.JPG

SAM_3690.JPG SAM_3691.JPG

SAM_3693.JPG SAM_3697.JPG

SAM_3699.JPG SAM_3700.JPG

SAM_3703.JPG SAM_3705.JPG

SAM_3676_1.JPG SAM_3706.JPG

 starosta obce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;