Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský zivot Aktuality
  SK | HU  

PHSR

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Riečka 2007-2013

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Riečka 2014-2020

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Riečka 2022-2030 


starosta obce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;