Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský zivot Aktuality
  SK | HU  

Formuláre

Formuláre k výrubu drevín

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Oznámenie o výrube drevín - pri bezprostrednom ohrození zdravia...

Oznámenie o výrube drevín - pri obnove produkčných ovocných drevín... 

Formulár k dani za psa 

 Prihlásenie / odhlásenie chovu psa 

 


starosta obce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;