Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský zivot Aktuality
  SK | HU  

Výrub drevín - obec Kráľ

Obec Riečka, ako príslušný orgán ochrany prírody, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Tabuľka

starosta obce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;