Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský zivot Aktuality
  SK | HU  

Noviny - Hírek

Výrub drevín - obec Kráľ    [Kultúra]    12.9.2023

Obec Riečka, ako príslušný orgán ochrany prírody, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Munipolis    [Kultúra]    7.12.2022

Komunikovať moderne a efektívne. Modernabb és hatékonyabb komunikáció


Výrub drevín - Obec Kráľ    [Kultúra]    19.1.2022


Opätovné oslovenie - žiadosť o súčinnosť (AMO)    [Kultúra]    14.10.2020first left  1   right last
Verzia 4.0a; © CSX 2017;