Község Önkormányzatt Szervezetek/Intézmények Egyházi élet Hírek
  SK | HU  

Noviny - Hírek

Projekt Komunitné centrum Širkovce    [Régió]    15.5.2008

Obec Širkovce od novembra 2007 realizuje projekt komunitné centrum podporený zo zdrojov ESF ,ktorého cieľom je posilnenie sociálnej inklúzie miestnych znevýhodnených skupín.first left  1 7 13   right last
Verzia 4.0a; © CSX 2017;