O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  

História

Obec sa spomína od r. 1332, ale vznikla na staršom osídlení. Dochované názvy obce: r. 1332-37 Sanctus Spiritus, 1335 Zenthleluk, Zenthlelek, 1773 Odolfalva, 1920 Stránske, 1927 Oldafalva, 1948 Stránska; maď. Oldalfalva.

Obec patrila Zachovcom, od r. 1335 Székelyovcom, v novoveku rozličným rodinám. V roku 1556 obec spustošili Turci, r. 1682 poľské vojská a obec bola pustá do r. 1750, keď ju znovu osídlili. V r. 1773 mala 8 sedliakov a 2 želiarov. V r. 1828 tu stálo 40 domov s 280 obyvateľmi. Títo sa zaoberali poľnohospodárstvom. V r. 1938-44 bola obec pripojená k Maďarsku. V r. 1947 sa sem prisťahovali repatrianti z Maďarska.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 3. časť
Verzia 4.0a; © CSX 2017;