O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  

Štatistické údaje

Demografia

 • Počet obyvateľov k 31.12.2018 spolu 351
  muži: 176
  ženy: 175
 • Predproduktívny vek spolu: 60
 • Produktívny vek ženy: 109
 • Produktívny vek  muži: 112
 • Poproduktívny vek spolu: 70
 • Celkový prírastok obyv. spolu +7
  muži +2
  ženy +5

Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:

 • Predajňa potravinárskeho tovaru 
 • Ubytovacie služby
 • Pohostinské odbytové stredisko
 • Detský domov (neprevádzkuje - na predaj)
 • Futbalové ihrisko
 • Verejný vodovod
 • Rozvodná sieť plynu
 • Komunálny odpad
 • Zneškodňovaný komunálny odpad 
 • Stavebné práce
 • Elektroinštalačné služby
 • Vodoinštalatérske služby - kurenár

Zdroj: Štatistický úrad na Slovensku, Mestská a obecná štatistika

 


Obec Stranska

Verzia 4.0a; © CSX 2017;