O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  

Úradná tabuľa

 Vzorové tlačivá v Maďarskom jazyku

Gondozószolgálat és szállítás nyomtatványai

ziadost o poskytovanie socialnej sluzby v jedalniSK_HU 

Žiadosť  o posúdenie odkáz_ na soc_ službuHU-SK 

Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na soc_ službuHU_SK 

 Žiadosť o poskytovanie prepravnej  služby HU_SK

 Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej službySK_HU

 Lakossági- és épület-nyilvántartási osztály nyomtatványai

Navrh_na_zrusenie_TP_hu_ 

Žiadosť o vydanie súhlasu obce podľa zákona č_ 404_2011 o pobyte zudzincov 

Žiadost_o_urcenie_supisneho_cisla hu 

 Žiadosť o zrušenie súpisného čísla hu

Szociális lakhatási részleg

Cestne vyhlasenie_SK-HU 

Obnovenie ziadosti o prenájom bytu -dotazník_SK-HU 

 Zavazky-potvrdenie-SK_HU

Ziadost o povolenie prechodneho pobytu_SK-HU 

ziadost o predlzenie zmluvy o najme bytu_SK-HU 

ziadost o prechod najmu bytu v zmylse 705OZ_SK-HU 

ziadost o prenajom bytu SK_HU 

ziadost o prepis mena_SK-HU 

ziadost o spolocny najom bytu SK-HU 

 Žiadosť o povolenie trvalého pobytu_SK-HU

žiadosť o prechod nájmu bytu §706,§707,§708_SK-HU 

Szociális osztály nyomtatványai

 aktuálna žiadosť o poskyt prísp na školské stravovanie

Formulár posúdenia predl_žiadosti poskytovateľa soc_služby s Komunitným plánomSK_HU 

Kritéria obce Stránska k zhodnteniu súladu poskytovateľa soc_služby s Komunitným plánom sociálnych služieb 2016-2020SK_HU 

 OSV10_ziadost o poskytnutie financnej dotacie

Sprava a vyuctovanie dotacie poskytnutej z rozpoctu  

Žiadosť  o posúdenie odkáz_ na soc_ službuHU-SK 

Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotej núdziHU_SK 

Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na soc_ službuHU_SK 

Žiadosť poskytovateľa sociálnej služby_HU

 

Nariadenia obce 

Rozhodnutia starostu

Smernice

Cenník služieb

Poriadky obce


Obec Stranska

Verzia 4.0a; © CSX 2017;