A közsögről Önkorm8nyzat Falunk életéről
  SK | HU  
Község

Községünk   a  besztercebányai  kerület  déli   részen a rimaszombati  járásban található  a  Rima-medence illetve  Cseres  hegység  keleti  peremén.
Lakosainak száma 140 a község katasztere 1108 ha.
Községünk a 11. században jött létre a Gömöri vármegye  területén.
Az első írásos  emlék  1235 - ből származik. A faluról több legenda kering, a legérdekesebb az,  amely  szerint  egy  földvárban  itt  élt  Huba vezér, és
községünk róla  kapta  elnevezését.
A legendák szerint a község egy más helyen terült el – a földvár alatt, és a mostani   elhelyezkedése  csak a tatárjárást követően alakult ki.

Községünk  neve 1235  - ben  Habon, 1449  ben  Hwba.  A  Hubo Megnevezés  már 1808 – ban  jelenik  meg, 1920 – tól  mostanáig Hubovo – Hubó néven szerepel.

A helyi lakosok 1411 - ben lettek felszabadítva a jobbágy kötelezettsége  alól, amit Zsigmond király latin  szövege  igazol. A 15 – ik században  a falut Hubay, Szuhai,és Kasza családok birtokolták.

A község  legrégebbi  emléke a 1776 - ban Épített  református – klasszicista  templom, Amely kőfallal van  körbevéve.
Egyedinek számít  az egyetlen vasszög  nélkül – fából készült  harangláb a 18-ik  század végéből.
A templom és harangláb nemzeti kulturális emlékként van nyilvántartva.

A község fejlődik a felújított közterületek, kiépített vízhálózat, rendezett és tiszta falu képét mutassák.
Az utóbbi   időben   felújításra    került a templom a harangláb,és  a  több mint 70 éves iskola épülete is.
Az iskola épületében jelenleg  a  községi    hivatal üzemel.
Községünkben a  hagyományos építészet több érdekes épülete található, többek közt a Szuhai kastély.
   

A községnek  kiemelkedően    jó  turisztikai   adottságai   vannak. 

A gyönyörű    környezet,   bőséges vadállomány ideális   a falusi   és  kerékpár  turizmus   kedvelői  számára. 

Az  idelátogatók  és  halászok kellemesen pihenhetnek a romantikus környezetben található Hubói halastó környékén.

A  környékén  a  szebb napokat látott gyümölcsösök, szőlősök maradványai vannak.
A falut keleti oldalról sűrű erdő veszi körül,de a hagyományos puszta    jelleget   is   meg   lehet  itt   találni.
Ezen természeti adottságok  a vadászatot  kedvelők  számára nyújtanak gazdag lehetőségeket.    

 


 
 


Administrátor

Noviny - Hírek

Vyhlásenie vožby HK - Hubovo    [Tudomány]    18.5.2015


Verejné prerokovanie strategického dokumentu    [Tudomány]    21.4.2015

Pracovná verzia PHSR obce na programové obdobie 2014-2020. Očakávame vaše pripomienky a dotazy k programu. Dotazy môžete posiela na mailovú adresu obce: obec.hubovo@centrum.sk, alebo môžete odovzda osobne na obecnom úrade.


Tvorba PHSR    [Tudomány]    29.1.2015

Dotazník pre tvorbu PHSR, pre programovacie obdobie 2015 - 2020. (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja). Dotazník vyplňte a doručte na obecný úrad do 28.2.2015 osobne, alebo emailom na emailovú adresu obec.hubovo@gmail.com.


Deň deti    [Közélet]    6.6.2011

Dňa 04.06.2011 Obecný úrad Hubovo organizoval deň deti. Fotky z deň deti vo fotogalérií


Kladenie vencov    [Közélet]    6.6.2011

Dňa 14.5.2011 o 14.00-hod sa začalo slávnostné kladenie vencov na spomienku zosnulých II.svetovej vojny.Slávnos sa začala v reformovanom kostole v Hubove s bohoslužbou ,po ktorej nasledovali vystúpenia mladej generácie z našej obce.


Nové webové stránky obce Hubovo    [Tudomány]    6.6.2011

Nové webové stránky obce Hubovo sa zriadili za pomoci O.z. Modrá hviezda, ako súčas projektu zameraného na celoživotné vzdelávanie v oblasti budovania identity miestnych samospráv. Projekt bol podporený z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, Opatrenie 3.3. Vzdelávanie a informovanie.first left  1 7   right last
Verzia 4.0a; © CSX 2017;