O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  
Základné informácie o obci

 

                            P4170083.JPG

                                               HUBOVO

            Leží na styku východného okraja Rimavskej kotliny a východnej časti Cerovej vrchoviny,v doline ľavostranného prítoku Slanej. Obec vznikla 11.stor. na území gemer- ského hradného panstva.Obyvatelia obce boli oslobodení od poddanských povinnosti.

Rozloha katastra : 1 108 ha a z toho :

                                        orná pôda:                            89,13 ha

                                        vinice :                                     7,36 ha

                                        záhrady :                               10,36 ha

                                        ovocné sady :                          8,50 ha

                                        trvalé travne porasty :         400,60 ha

                                        lesné pozemky :                   554,13 ha

                                        vodné plochy :                        14,39 ha

                                        zastavané plochy :                 19,30 ha

                                        ostatné plochy:                        4,22 hastarosta obce

Noviny - Hírek

Vyhlásenie voľby HK - Hubovo    [Veda a technika]    18.5.2015


Verejné prerokovanie strategického dokumentu    [Veda a technika]    21.4.2015

Pracovná verzia PHSR obce na programové obdobie 2014-2020. Očakávame vaše pripomienky a dotazy k programu. Dotazy môžete posielať na mailovú adresu obce: obec.hubovo@centrum.sk, alebo môžete odovzdať osobne na obecnom úrade.


Tvorba PHSR    [Veda a technika]    29.1.2015

Dotazník pre tvorbu PHSR, pre programovacie obdobie 2015 - 2020. (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja). Dotazník vyplňte a doručte na obecný úrad do 28.2.2015 osobne, alebo emailom na emailovú adresu obec.hubovo@gmail.com.


Deň deti    [Verejný život]    6.6.2011

Dňa 04.06.2011 Obecný úrad Hubovo organizoval deň deti. Fotky z deň deti vo fotogalérií


Kladenie vencov    [Verejný život]    6.6.2011

Dňa 14.5.2011 o 14.00-hod sa začalo slávnostné kladenie vencov na spomienku zosnulých II.svetovej vojny.Slávnosť sa začala v reformovanom kostole v Hubove s bohoslužbou ,po ktorej nasledovali vystúpenia mladej generácie z našej obce.


Nové webové stránky obce Hubovo    [Veda a technika]    6.6.2011

Nové webové stránky obce Hubovo sa zriadili za pomoci O.z. Modrá hviezda, ako súčasť projektu zameraného na celoživotné vzdelávanie v oblasti budovania identity miestnych samospráv. Projekt bol podporený z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, Opatrenie 3.3. Vzdelávanie a informovanie.first left  1 7   right last
Verzia 4.0a; © CSX 2017;