O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  

Úradná tabuľa

 


Záverečný účet obce za rok 2020

Záverečný účet obce za rok 2019

Územné rozhodnutie - ,,Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete Orange, Slovensko, a. s. 1183BB Neporadza". 

 Verejná vyhláška

 VZN 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO a DSO 


Návrh rozpočtu 2020

Záverečný účet obce za rok 2018

 

Nariadenia obce

Rozhodnutia starostu

Smernice

Poriadky obce

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Rekonštrukcia strechy budovy Obecného úradu v obci Neporadza

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Oprava a modernizácia kultúrneho domu v obci Neporadza


Obec Neporadza

Verzia 4.0a; © CSX 2017;