O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  
Základné informácie o obci

 

Obec leží na styku východného okraja Rimavskej Kotliny a východnej časti Cerovej vrchoviny v doline ľavostranného prítoku Slanej (Neporadzký potok). Nadmorská výška v strede obce je 211 m n. m., v chotári 196 – 387 m n. m. Prevažne odlesnený chotár na pahorkatine, len v severnej časti porastený zvyškami dubových lesov.

V obci funguje dobrovol'ný hasičský zbor (dorastenci, dorastenky a muži do 35 rokov). Neporadza má podpísanú zmluvu o spolupráci s maďarskou obcou Gomorszollos od roku 2006.

Nachádza sa tu Domov sociálnych služieb v správe BBSK

Má 280 obyvateľov a celková rozloha obce je 690 ha.

Letecké snímky môžete pozrieť TU

Neporadza_1.jpg 
Obec Neporadza

Noviny - Hírek

V Ý Z V A na predloženie ponuky    [Kultúra]    15.5.2021

Civilná zákazka s nízkou hodnotou bez využitia elektronického trhoviska ( ODDIEL STAVEBNÉ PRÁCE ) ZÁKAZKA ZADÁVANÁ POUŽITÍM POSTUPOV ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ v skratke aj ako “ZVO“)


Rekonštrukcia miestnych komunikácií    [Ekonomika]    7.11.2018


Súťažné podklady-zateplenie obecného úradu    [Ekonomika]    15.3.2018


Spoločný kultúrny a športový deň na deň obce    [Kultúra]    21.11.2016

Fotky o akcií


Spoločný kultúrny a športový deň na deň obce    [Kultúra]    21.11.2016

Dňa 17.9.2016 o 10:00 hod. sa uskutoční Spoločný kultúrny a športový deň na deň obce v Neporadzi. Srdečne vás všetkých pozývame.


Výzva na predloženie cenovej ponuky    [Kultúra]    14.9.2016

„Rekonštrukcia strechy budovy Obecného úradu v obci Neporadza“first left  1 7   right last
Verzia 4.0a; © CSX 2017;