O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  

Výzva na predloženie cenovej ponuky

„Rekonštrukcia strechy budovy Obecného úradu v obci Neporadza“

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Obec Neporadza

Verzia 4.0a; © CSX 2017;