optická sieť - optická sieť Regiomax kopanie - budovanie optickej siete wifi - bezdrôtová sieť

Na rok 2022 je plánovaná výstavba, rozšírenie optickej siete Gemernet v nasledovných obciach:

Barca, Kesovce, Neporadza, Figa, Štrkovec

Dokončením optickej siete v týchto obciach dosiahne pokrytie domácnosti optikou Gemernet takmer 97%.

Gemernet internet je dostupný v nasledovných obciach:

Abovce, Barca, Bottovo, Cakov, Chanava, Chrámec, Číž, Drňa, Dubovec, Dulovo, Figa, Gemerské Dechtáre, Gemerské Michalovce, Hostice, Ivanice, Janice, Jestice, Káloša, Kerepec, Kesovce, Kráľ, Lenartovce, Lenka, Martinová, Neporadza, Orávka, Radnovce, Riečka, Rimavská Seč, Rumince, Šimonovce, Širkovce, Stránska, Štrkovec, Sútor, Valice, Včelince, Vieska nad Blhom, Vlkyňa, Vyšné Valice, Zádor, Žíp

Konkrétnu dostupnosť služieb pre Vašu domácnosť si prosím overte na tel. čísle 047/222 4444.
gemernet