Gemernet s.r.o.

Všeobecné podmienky (VOP) pre poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby – pripojenie do internetu zverejnené dňa 01.02.2022 pre Gemernet s.r.o. - stiahnúť.

Cenník služieb platný od 01.04.2023 - stiahnúť.

Cenník VoIP 2020 - stiahnúť.

GDPR

Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania - stiahnúť.

Technická špecifikácia TV tu

VOP k službe retransmisie RegioTV IPTV - stiahnúť

VOP k službe retransmisie Filleck TV do 28.02.2021 tu

VOP pre služby VoIP - stiahnúť.

VOP na prenájom zariadení - stiahnúť.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy - stiahnúť.

Regiotel Gemer s.r.o.

Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby – pripojenie do internetu zverejnené dňa 01.02.2022 - stiahnúť.

Cenník služieb platný od 01.04.2023 stiahnúť.

Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania stiahnúť.

Regiotel Rimava s.r.o.

Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby – pripojenie do internetu zverejnené dňa 01.02.2022 - stiahnúť.

Cenník služieb platný od 01.04.2023 stiahnúť.

Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania stiahnúť

G-net s.r.o.

Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby – pripojenie do internetu zverejnené dňa 01.02.2022 - stiahnuť.

Cenník služieb platný od 01.04.2023 stiahnúť.

Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania stiahnúť.

Všeobecné obchodné podmienky web hostingu, registrácie domén a ďaľších služieb - stiahnúť.

gemernet