O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  

Nové webové stránky obce Hubovo

Nové webové stránky obce Hubovo sa zriadili za pomoci O.z. Modrá hviezda, ako súčasť projektu zameraného na celoživotné vzdelávanie v oblasti budovania identity miestnych samospráv. Projekt bol podporený z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, Opatrenie 3.3. Vzdelávanie a informovanie.


starosta obce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;