O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  

Úradná tabuľa

 

 Plag__t_z__kaz_vypalovania.png

 

 UPOZORNENIE - zákaz vypaľovania 2021

Realizácia - zákaz vypaľovania 2021

 


 

 Záverečný účet obce za rok 2020

 Dotazník PHSR

 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Jarmila Hubay

 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Danka Gyöngyösiová

 

image001.png

TS_ESO_janu__r___0001.png

TS_ESO_janu__r___0002.png

 Najčastejšie otázky k SODB 2021 TU

 Tlačová správa -10 pre Banskobystrický kraj

 Metodické pokyny

Opatrenie ŠÚ SR 

Opatrenie pre kontaktné miesto

SOBD - Sčítanie domov a bytov 2021

 

  

Záverečný účet obce Hubovo za rok 2019

 

 

 Koronavírus na Slovensku

 Odporúčania

 Verejná vyhláška - izolácia v domácom prostredí

Verejná vyhláška- zákaz hromadných podujatí 

Opatrenie ÚVZ - obmedzenie prevádzok

 Upozornenie k ostražitosti

 

 Voľby do NR SR 2020

 Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 351/2019 Z. z. o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácia pre voliča v slovenskom jazyku

Informácia pre voliča v maďarskom jazyku

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do MK 

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlas. preukazu 

 

 Výzva na prekladanie ponúk

 Výzva na prekladanie ponúk - Rekonštrukcia OcÚ

 

  Výzva na prekladanie ponúk

 Výzva na prekladanie ponúk - Rekonštrukcia odkvapového systému na budove OcÚ

 

 Triedenie odpadu

 Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu

Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia  komunálneho odpadu 

 

 

 Voľby do Európskeho parlamentu 2019

 

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Obec Hubovo oznamuje, že elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 je:

obec.hubovo@centrum.sk 

 

 

 

Prezidentské voľby 2019 

Zoznam kandidátov na prezidenta SR -2019

Adresa na doruč. žiadosti o vydanie hlas. preukazu 

Rozhodnutie o vyhlásení volieb 

Informácie pre voliča 

Menovací dekrét za zapisovateľa do miestnej volebnej komisie 

 

 Výzva na prekladanie ponúk

Výzva na prekladanie ponúk - Rekonštrukcia ústredného kúrenia v budove obecného úradu

 

 Návrh rozpočtu na rok 2019-2021

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 

Zoznam kandidátov za starostu

Zoznam kandidátov OZ

Menovací dekrét za zapisovateľa 

Oznámenie o určení počte obyvateľov, o počtu poslancov a o rozsahu výkonu starostu

Informácia pre voliča 

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva 

 


Verejný register odberateľských vzťahov podľa zákona č.546/2010 Z.z a zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Odporúčania pre obyvateľstvo pri hydrologických a meteorologických výstrahách


starosta obce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;