O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  

VZN obce Hubovo

Vážení občania, uverejňujeme Vám VZN obce Hubovo platné na rok 2011.

1. VZN obce HUBOVO o zbere,preprave a zneškodňovaní odpadu a miestnom poplatku za zber,prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu

 


Administrátor

Verzia 4.0a; © CSX 2017;