O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  

Tvorba PHSR

Dotazník pre tvorbu PHSR, pre programovacie obdobie 2015 - 2020. (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja). Dotazník vyplňte a doručte na obecný úrad do 28.2.2015 osobne, alebo emailom na emailovú adresu obec.hubovo@gmail.com.

Dotazník môžete vyplniť TU!!!

starosta obce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;