O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  

Verejné prerokovanie strategického dokumentu

Pracovná verzia PHSR obce na programové obdobie 2014-2020. Očakávame vaše pripomienky a dotazy k programu. Dotazy môžete posielať na mailovú adresu obce: obec.hubovo@centrum.sk, alebo môžete odovzdať osobne na obecnom úrade.


starosta obce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;