O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  

História

                                        História obce HUBOVO

Obec HUBOVO leží na okraji styku východného okraja Rimavskej kotliny a východnej časti Cerovej vrchoviny, v doline ľavostranného prítoku rieky Slanej.

Obec leží na rozlohe 1082 ha, obkolesená lesmi a vrchmi. Počet obyvateľov v súčasnosti je 134.Okolo vzniku obce koluje viacero povesti a legiend. Najzaujímavejšou je tá, ktorá hovorí, že tu žil kedysi vodca menom Huba, býval v zemnom hrade, a obec je pomenovaná po ňom. Legendy hovoria, že obec sa nachádzala na inom mieste ako dnes, údajne pod zemným hradom, a ľudia na rozlohe terajšej obci vlastne sa osadili pred tatárskym vpádom. No či bolo tak, alebo onak spisy o tom nehovoria.
Podľa prvého úradného spisu, v ktorom sa už hovorí o obci z roku 1290 sa píše o Štefanovi Hubay, a znalci sa zhodujú v tom, že táto rodina tu už bola aj pred rokom 1200.Obec teda vznikla v 11. storočí na území gemerského hradného panstva. Názvy obce boli v roku 1235 Habon, v roku 1449 Huba, kým v roku 1808 už mala názov Hubo, od roku 1920 do dnes je obec pod názvom Hubovo, po maďarsky Hubó.Obyvatelia obce boli v roku 1411 oslobodení od poddanských povinností, čo potvrdzuje aj latinský text oslobodzovacej listiny kráľa Žigmunda.V 15. storočí vlastníkmi obce boli rodiny: Hubayovcov, Szuhayovcov a Kaszovcov.
V roku 1828 pri sčítaní obyvateľov, obec mala 622 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom.
Najstaršou pamiatkou obce je reformovaný, klasický kostol postavený v roku 1776, ohradený kamenným múrom v strede obce. Raritou je drevená zvonica postavená tiež na konci 18. storočia. Pozoruhodnosťou zvonice je, že bola postavená bez jediného klinca.V minulosti bola obec viackrát vyplienená, vyhorená, ľudí zabili, alebo odniesli do zajatia. Bolo i tak, že v dedine ostalo 7 ľudí, trvalo dlhé roky, kým sa dedina pozviechala z úderov, a začalo sa jej rozkvitanie. Obec v minulosti vždy postavila viacero ľudí, ktorí išli bojovať za kráľa, za slobodu, alebo počas svetových vojen v 20. storočí za mier. Padlým obyvateľom obce je pamätná tabuľa uložená v kostole /I. svetová vojna/ a pamätník postavený v nádvorí kostola tiež padlým hrdinom II. svetovej vojny.
Obec v súčasnosti málo obyvateľov, no kto príde do Hubova , zbadá úsilie obyvateľov žijúcich v obci a úsilie obecného úradu, resp. novozvoleného starostu. Obec sa rozvíja, je upravená - je zavedený obecný vodovod pitnej vody, sú v poriadku priestranstvá, potok, všade je čistota, aspoň sa na tom denno-denne pracuje. V obci sú renovované : kostol, zvonica, bývalá budova školy, ktorá má viac ako 70 rokov. Táto budova bola schátraná, na úpadku, a teraz v tejto krásnej budove sídli obecný úrad.
Obec je ako stvorená na turistiku, má krásne okolie, zákutia, škoda, že obyvatelia poodchádzali, no ako tu ukazujú posledné tendencie, začal sa pomaly návrat do dediny, aspoň čo sa týka tých ľudí, ktorí si tu v obci kupujú víkendové domy.starosta obce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;