O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  

Zmluvy

Dodatok č. 6 k Zmluve č.012016 o poskytovaní audítorských služieb_D.E.A. AUDIT s.r.o.

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služby č. 56 19 01 _BRANTNER
Príloha č. 1 k dodatku č.2_BRANTNER

Dohoda č.21/21/054/661

Dohoda č. 21/31/012/89

Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov uzatvorená v zmysle obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení a Dodatok k zmluve č.1 o spolupráci pri odchyte túlavých psov  (zverejnená dňa 16.6.2021)

Zmluva o dielo č. 24/05/2021 "Modernizácia obecnej hasičskej zbrojnice"

Zmluva č. 450/2021/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2021 (BBSK)

Zmluva o grantovom účte 

Zmluva UNIQA poistná zmluva

Zmluva o dielo - Juraj Lukáč DUMYS

Zmluva BBSK za rok 2016

Zmluva o poskytnutí dotácie 15.01.2016

Zmluva o združenej dodávke elektriny 30.05.2015


Obec Neporadza

Verzia 4.0a; © CSX 2017;