O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  

Príroda

 

Klíma:

  Územie leží v teplom - mierne suchom okrsku s chladnou zimou a silné inverznou polohou. Najteplejší mesiac je Jún a najchladnejším je Január.
Tento územie patrí k najteplejším lokalitám Slovenska, ročné teploty priemerne dosahujú 8-10 C.

zoborske_vrchy_a_zoborska_lesostep.jpg 

Pôda: 

 Podstatná časť územia zaoberajú zmiešané lokality pôdneho typu    - černozeme a                                                                                                                 - hnedozeme.

__ernozem_a_hnedozem.jpg

Flóra:

 Území sú dobovo - hrabove  lesy, primiešané s dubovými a dubovo-cerovými lesmi.

dubov___hrabov___lesy.jpg dub_hrab.jpg

Fauna:

 Lesné spoločenstvá poskytujú prostredie úre život diviakov a vysokej zveri, ale môžete tu nájsť aj babôčky osikové, ohniváčik a modráčik, jeleň karpatský, srnca hôrneho, bocian čierny, výr skalný a mnohý iný typov zvieratá. 

Voda: 

  V obci sa nachádza prírodný prameň, čo má prírodné vyvieranie a obyvatelia už dlhodobo používajú ako zdroj pitnej vody. Počas minulosti predkovia vybudovali odberné miesto čo viac menej sa podobá už na modernú studňu.

prame__.JPG 


Obec Neporadza

Verzia 4.0a; © CSX 2017;