O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  

História

Obec sa spomína od roku 1254 ako Neproad, v roku 1323 ako Noprad, v roku 1340 ako Naprad, v roku 1920 ako Napraď, v roku 1948 ako Neporadza, maďarsky Naprágy. Prvá zmienka o obci je z roku 1254, keď ju Belo IV. daroval Hradčanom kráľ hradu Gemer, ale ide o starú slovanskú osadu. V roku 1427 vlastnil v nej Ján de Napragy 12 port a v roku 1431 Vavrinec de Napragy 21 port. Po tureckej okupácii sa zmenila na zemiansku. V roku 1828 mala 46 domov a 363 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. V roku 1836 zhorela väčšia časť obce. V polovici 19. storočí tu pracoval veterný mlyn jediný v celej župe, ktorý dal postaviť Benedek Recsky. Do roku 1945 bola obcou maloroľníkov, povozníkov a drevorubačov. V rokoch 1938 – 1945 bola pripojená k Maďarsku. Po oslobodení sem presídlili Slovákov z Maďarska. Donedávna bola v obci zachovávaná tradícia pestovania tabaku.

Pamiatok_1.jpg


Obec Neporadza

Verzia 4.0a; © CSX 2017;