O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  

Súťažné podklady-zateplenie obecného úradu


Výzva na predkladanie žiadostí o uskutočnenie stavebných prác 

Súťažné podklady - zateplenie obecného úradu

Neporadza výkaz výmer - slepý

1.zateplenie fasady

2.zateplenie stropu

3.vymena okien

4.vymena krytiny

5.ostatne

8.vykurovanie

suhrn

 


Obec Neporadza

Verzia 4.0a; © CSX 2017;