Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským

V obci pôsobí základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, 1 až 4 ročník, ktorú navštevuje 43 žiakov prevažne rómskeho pôvodu.serke5.png


Riaditeľ školy:                          

Mgr. Ferdinand Veres

Pedagóg:                                  

Mgr. Magdaléna Kovács

Vychovávateľky:                        

Edita Kisantalová

Helena Lengyelová 

Školníčka:

Edita Béresová 

 

V rámci projektu Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP v ZŠ s VJM pracuje v Základnej škole:

Andrea Bukovič 

 

 

 

 

 


Obec Sirkovce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;