Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský zivot Aktuality
  SK | HU  

Organizácie

 

Obidve školské zariadenia prešli v posledných rokoch rozsiahlými rekonštrukciami, vďaka ktorých sa deti vzdelávajú v kultúrnom, estetickom a hygienicky vyhovujúcom prostredí. Deti sú zapojené do rôznych záujmových krúžkov pod vedením vychovávateliek a rómskej asistentky. Aktívne sa zapájajú do kultúrneho života obce pri sviatočných príležitostiach a spolo­čenských udalostiach.

Pri ZŠ je zariadená aj počítačová trieda, kde deti učia pracovať s počítačom a získavajú vedomosti z internetovej siete. Tomuto účelu slúži 7 počítačov .


Obec Sirkovce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;