Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský zivot Aktuality
  SK | HU  

Komunitné centrum a Terénna sociálna práca

 V obci Širkovce je zriadené i Komunitné centrum v rámci programu podpory rozvoja komunitnej sociálnej práce v obciach. Úlohou centra je pomôcť rómskej komunite zapojiť sa do spoločnosti, pomáhať v súvislosti s vybavovaním na úradoch a riešiť i mnohé ďalšie problémy.

V komunitnom centre pracujú:

                            Mgr. Andrea Zsóriová Deáková - odborný manažér KC

                            Katarína Szabóová - pracovník KC

 

Plán Komunitného centra

 

 

V rámci implementácie národného projektu "Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK" pracujú:

                           Mgr. Koloman Bikkes - TSP

                           Dorota Balogová - TP

                           Zuzana Husztiová - TP 

 

                           

 

 Obec Sirkovce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;