Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský zivot Aktuality
  SK | HU  





Samospráva

Starosta obce:                              Mgr. Nándor Kisfaludi

Obecné zastupiteľstvo:

má 7 členov:

  • Zoltán Szaniszló - zástupca starostu obce
  • Mária Tóthová
  • Barnabáš Danko
  • Mário Szabó
  • Zsolt Lengyel
  • Zoltán Antal
  • Ákos Dezső Varga

 

Z ich zasadnutí sú vedené zápisnice a uznesenia, ktorých plnenie sa kontroluje.

Kontrolórka obce:                   Margita Kisfaludiová


Obec Sirkovce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;