Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský zivot Aktuality
  SK | HU  

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským

Podobne i materská škola je evidovaná ako škola s vyučovacím jazykom maďarským a navštevuje ju 23 detí. 

  M___profil.png

 

Riaditeľka MŠ:

Andrea Panáčeková

Učiteľka:   

Bc. Lívia Tokárová

Vedúca ŠJ pri MŠ:

Katarína Szabóová

Kuchárky:

Marcela Habodászová

Karin Treláková

Školníčka:

Terézia Bataová. 

 

Kritické myslenie ako nevyhnutná výbava AV -2021

Možnosti rozvoja predčitateľskej gramotnosti  -2021

Tvorivé využívanie zážitkového učenia sa dieťaťa v predškolskej výchove - 2022

Využitie portfólia v procese pedagogického zamestnanca - 2022/2023

Digitálne nástroje a aktivity na spestrenie vyučovania v MŠ - 2023

Projektové vyučovanie v MŠ - 2023 

 

 

 Obec Sirkovce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;