Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským

Podobne i materská škola je evidovaná ako škola s vyučovacím jazykom maďarským a navštevuje ju 20 detí. 

  M___profil.png

 

Riaditeľka MŠ:

Andrea Panáčeková

Učiteľka:   

Bc. Lívia Tokárová

Vedúca ŠJ pri MŠ:

Katarína Szabóová

Kuchárky:

Réka Jánošíková

Edita Farkasová

Školníčka:

Terézia Bataová. 

 

V rámci Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z MRK II. pracujú v MŠ:

Bc. Irena Putnokiová - pedagogický asistent

Mgr. Estera Balázsová - odborný zamestnanec - sociálny pedagóg

Soňa Oláhová - rodičovský asistent

 

Kritické myslenie ako nevyhnutná výbava AV

Možnosti rozvoja predčitateľskej gramotnosti 

 Obec Sirkovce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;