Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský zivot Aktuality
  SK | HU  

Oznamy

 

Výberové konanie na obsadenie miest členov Miestnej občianskej a preventívnej služby 2023

Výberové konanie na obsadenie miesta: Rodičovský asistent v MŠ s VJM Širkovce 2023

Výberové konanie na obsadenie miesta: Hlavný kontrolór obce Širkovce 2022 

 Výberové konanie na obsadenie miesta: Riaditeľ MŠ s VJM v obci Širkovce 2022 

Výberové konanie na obsadenie miesta: Riaditeľ ZŠ s VJM v obci Širkovce 2022 

 Výberové konanie na obsadenie miesta : Rodičovský asistent v MŠ s VJM Širkovce 

Výberové konanie na obsadenie miesta : Rodičovský asistent v MŠ s VJM Širkovce 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce priamym predajom - register C, parc. č. 64 a 65 

 Voľby hlavného kontrolóra

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa MŠ 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce priamym predajom - register C, parc. č. 295/3 a 296/2 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce priamym predajom - register C, parc. č. 79/1 a 80/1, 79/2 a 80/2

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce priamym predajom - register E, parc. č. 2662

Výzva na predloženie ponuky Širkovce-Komunitné centrum

Oznámenie výsledku VO: výber zhotoviteľa - Komunitné centrum Širkovce 

Výberové konanie na obsadenie miesta koordinátora a členov miestnej občianskej poriadkovej služby v Širkovciach

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Širkovciach 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Širkovce 

Výberové konanie na obsadenie miesta: Odborný zamestnanec v MŠ - školský psychológ 

Výberové konanie na obsadenie miesta: Pedagogický asistent/asistentka - asistent/asistentka učiteľa MŠ

Výberové konanie na obsadenie miesta: Odborný zamestnanec v MŠ - školský špeciálny pedagóg

Výberové konanie na obsadenie 3 pracovných miest do Komunitného centra Širkovce

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta do Komunitného centra Širkovce - Odborný pracovník KC 

Výberové konanie na obsadenie miesta: Odborný zamestnanec v MŠ - školský špeciálny pedagóg

Výberové konanie na obsadenie miesta: Pedagogický asistent/asistentka - asistent/asistentka učiteľa MŠ

Výberové konanie na obsadenie miesta: Odborný zamestnanec v MŠ - školský špeciálny pedagóg

Výberové konanie na obsadenie miesta: Odborný zamestnanec v MŠ - sociálny pedagóg  

 

 

 

 

 


Obec Sirkovce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;