Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

Zmluvy a dohody obce

Por. č.

Zmluvné strany

Číslo zmluvy4

Typ zmluvy[1]

Deň platnosti zmluvy5

Deň zverejnenia zmluvy6

Miesto zverejnenia zmluvy7

Deň účinnosti zmluvy8

1.

Obec Širkovce - STAVOMAT RS s.r.o.

Sirk-ZD-072013

Zmluva o dielo

03.06.2013

09.07.2013

Web obce Širkovce

10.07.2013

2.
Obec Širkovce-Jarmila Bazovská Rempos č.AAX-ROH-Sirk2 Kúpna zmluva
23.2.2015
Web Obec Sirkovce TU

3.
Obec širkovce-Hprogress,s.r.o č.Sir-122014-a1 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY
01.03.2015
Web Obec Sirkovce TU

4.

Obec Širkovce-Premier Consulting,spol. s.r.o
č.130415-MST-2
Zmluva o dielo

7.5.2015
Web obce Širkovce

5.
Rómska občianska hliadka22.5.2015
Web obce Širkovce

6.
Obec Širkovce-SUB GATE s.r.o.
č.AAX-ROH Sirk4
Zabezpečenie IKT

03.06.2015
TU

7.
Obec Širkovce-K.R.K
č.AAX-ROH-Sirk6
Zabezpečenie publicity projektu

03.06.2015
TU

8.
Obec Širkovce-Extreme Network s.r.o.
č.AAX-ROH-Sirk5
Zabezpečenie spotrebného materiálu

03.06.2015
TU

9.
TEAM AGRO,s.r.o-obec Širkovce č.2015/3.4.2/3-1 Zmluva o manažmente projektu 5.6.2015 15.6.2015 Web obce Širkovce

10.
Obec Širkovce- Cason Consulting

Rekonštrukcia a úprava cverejných priestranstiev MRK

14.7.2015

TU

TU


11. Obec Širkovce - Ing. Barnabáš Máté-STAVOMAT
Zmluva o dielo 25.7.2015 25.7.2015 Web obce Širkovce
12.
Obec Širkovce - Ing. Barnabáš Máté-STAVOMAT

Dodatok k zmluve o dielo
26.7.2015
26.7.2015
Web obce Širkovce

13.
Obec Širkovce-Patrol&Guard s.r.o
Zmluva o dielo Č.112 27.7.2015
27.7.2015
Web Obce Širkovce

14.
Výpis z uznesenia
č.26/2015
Schválenie
17.9.2015
17.9.2015
Tu

15.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR-Obec Širkovce DODATOK Č. 1/ DZ221401206680101 DODATOK Č. 1/ DZ221401206680101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
31.10.2015 17.9.2015 Web obce
Širkovce

16.
Szilárd Barta-Obec Širkovce

Kúpna Zmluva
18.9.2015
18.9.2015
Web Obce Širkovce

17.
Pódohospodárska platobná agentúra-Obec Širkovce
Č.ZV02858
Zmluva o poskytnutí nenácvratného Finančného príspevku
8.9.2015
29.9.2015
Web Obce Širkovce

18.
OTB Banka slovensko,a.s-Obec Širkovce
Číslo 4001/15/58
Zmluva o splátkovom úvere financovanie projektu z fondov EÚ
14.10.2015
15.10.2015
Web obce Širkovce

19.
OTB Banka Slovensko,a.s-Obec Širkovce
 Číslo 4001/15/058-BZ-01
Zmluva o vyplňovacom práve k bianko zmenke
14.10.2015
15.10.2015

Web obce Širkovce20.
Obec širkovce-OTP Banka Slovensko,a.s
čislo 4001/15/058-ZZ-01
Zmluva o vinkulácie vkladu
14.10.2015
15.10.2015
Web obce Širkovce

21.
Obec Širkovce - Komunálna poisťovňa a.s.
číslo 441 9007513
Návrh PZ pre poistenie majetku a zodpov. za škodu PO a podnikajúcich FO
1.11.2015
30.10.2015
Web obce Širkovce

22.
Obec Širkovce - Premier Consulting EU, s.r.o.
číslo 241115-MST-3-1,2
Zmluva o dielo
24.11.2015
24.11.2015
Web obce Širkovce

23.
Obec Širkovce - Premier Consulting EU, s.r.o.
číslo 241115-MST-4-1,2
Zmluva o dielo
24.11.2015
24.11.2015
Web obce Širkovce

24.
Obec Širkovce - Premier Consulting EU, s.r.o.

Dohoda o zrušení zmluvy
24.11.2015
24.11.2015
Web obce Širkovce

25.
Obec Širkovce - VÚB Banka
číslo 1374/2015/UZ
Zmluva o temrínovanom úvere
1.12.2015
1.12.2015
Web obce Širkovce

26.
Obec Širkovce -VÚB Banka
číslo 1373/2015/UZ
Zmluva o termínovanom úvere
1.12.2015
1.12.2015
Web obce Širkovce

27.
Obec Širkovce - Natur-Pack, a.s.

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
11.12.2015
11.12.2015
Web obce Širkovce

28.
Obec Širkovce - Strabag s.r.o.
č. 2016/DC/01/010
Zmluva o dielo
24.2.2016
26.2.2016
Web obce Širkovce

29.
Obec Širkovce - Komunálna poisťovňa a.s.
číslo 441 9008630
Návrh PZ pre poistenie majetku a zodpov. za škodu PO a podnikajúcich FO
1.11.2015
10.3.2016
Web obce Širkovce

29.
Obec Širkovce - Ministerstvo kultúry SR
č. MK-41/2016/1.1
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostred. rozpočtu MK SR na r. 2016
31.3.2016
4.4.2016
Web obce Širkovce

30.
Obec Širkovce - Combin Banská Štiavnica s.r.o.
č. 0312/2015/PS
Zmluva o dielo
11.5.2016
11.5.2016
Web obce Širkovce

31.
Obec Širkovce - JR-AGSTAV s.r.o.

Zmluva o dielo
11.5.2016
11.5.2016
Web obce Širkovce

32.
Obec Širkovce - Enviromentálny fond Bratislava
č. 114660 08U01
Zmluva o poskytnutí podpory formou dotácie
12.5.2016
13.5.2016
Web obce Širkovce

33.
Obec Širkovce - NATUR-PACK a.s.

Zmluva o zabezpeč. systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
17.6.2016
17.6.2016
Web obce Širkovce

34.
Obeč Širkovce - Enviromentálny fond Bratislava
č. 114301 08U02
Zmluva o poskytnutí podpory formou dotácie
23.6.2016
30.6.2016
Web obce Širkovce

35.
Obec Širkovce - Úrad vlády SR
č. 403/2016
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry nár. menšín
29.6.2016
1.7.2016
Web obce Širkovce

36.
Obec Širkovce - JR AGSTAV s.r.o

Zmluva o dielo
4.11.2016
4.11.2016
Web obce Širkovce

37.
Obec Širkovce - Ministerstvo vnútra SR
č. ZM_SEP-IMRK2-2017-000593
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
18.2.2017
20.2.2017

Web obce Širkovce


38.
Obec Širkovce - Marta Farkasová

Nájomná zmluva na pozemok
24.4.2017
25.4.2017
Web obce Širkovce

39.
Obec Širkovce - Koloman Márton

Kúpna zmluva
15.5.2017
17.5.2017
Web obce Širkovce

40.
Obec Širkovce-Ministerstvo vnútra SR
USVRK-OIP-2017/000647-001
Zmluva o spolupráci USVRK-OIP-2017/000647-001
30.5.2017
30.5.2017
Web obce Širkovce31.5.2017
41.
Obec Širkovce - Ministerstvo kultúry SR
MK-3333/2017/1.1
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MK SR na r.2017
14.6.2017
14.6.2017
Web obce Širkovce

42.
Obec Širkovce - Cason Constulting a.s.

Zmluva o dielo - Komunitné centrum Širkovce, časť A
17.8.2017
18.8.2017
Web obce Širkovce

43.
Obec Širkovce - Cason Constulting a.s.

Zmluva o dielo - Komunitné centrum Širkovce, časť B
17.8.2017
18.8.2017
Web obce Širkovce

44.
Obec Širkovce - Cason Consutling a.s.

Zmluva o dielo - Komunitné centrum Širkovce, časť C
17.8.2017
18.8.2017
Web obce Širkovce

45.
Obec Širkovce - Cason Consulting a.s.

Zmluva o dielo - Komunitné centrum Širkovce, časť D
17.8.2017
18.8.2017
Web obce Širkovce

46.
Obec Širkovce - Cason Consulting a.s.

Zmluva o dielo - Komunitné centrum Širkovce, časť E
17.8.2017
18.8.2017
Web obce Širkovce

47.
Obec Širkovce - Cason Consulting a.s.

Zmluva o dielo - Komunitné centrum Širkovce, časť F
17.8.2017
18.8.2017
Web obce Širkovce

48.
Obec Širkovce - Cason Constulitng a.s.

Zmluva o dielo - Komunitné centrum Širkovce, časť G
17.8.2017
18.8.2017
Web obce Širkovce

49.
Obec Širkovce - Judita Balogová

Kúpna zmluva
11.10.2017
12.10.2017
Web obce Širkovce

50.
Obec Širkovce - Ing.Peter Balog

Kúpna zmluva
27.10.2017
30.10.2017
Web obce Širkovce

51.
Obec Širkovce - Zoltán Simon

Kúpna zmluva
27.10.2017
30.10.2017
Web obce Širkovce

52.
Obec Širkovce - Bohó, Kisantal

Kúpna zmluva
27.10.2017
30.10.2017
Web obce Širkovce

53.
Obec Širkovce - Cason Consulting

1

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
30.10.2017
30.10.2017
Web obce Širkovce

54.
Obec Širkovce - Ministerstvo vnútra SR
ZM_SEP-IMRK3-2017-001565
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
13.11.2017
20.11.2017
http://www.crp.gov.sk/poskytovanie-miestnej-obcianskej-poriadkovej-sluzby-v-obci-sirkovce/

55.Obec Širkovce - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Budapest

 

MHP-SK-1-2017/1-000043Zmluva o poskytnutí dotácie20.12.2001721.12.2017Web obce Širkovce
56.
Obec Širkovce - pawa trade, s.r.o.

Kúpna zmluva
22.12.2017
27.12.2017
Web obce Širkovce

57.
Obec Širkovce - Topset Solutions s.r.o.
tz2018-02-07vs1
Zmluva o aktualizácii programov,systémovej podpore a licenčná zmluva
13.2.2018
13.2.2018
Web obce Širkovce

58.
Obec Širkovce - Katarína Bariová

Kúpna zmluva
30.5.2018
4.6.2018
Web obce Širkovce

59.
Obec Širkovce - MV SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre RK
USVRK-OIP-2018/000768-099
Zmluva o spolupráci
7.6.2018
7.6.2018
Web obce Širkovce

60.
Obec Širkovce - Pôdohospodárska platobná agentúra
072BB130030
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
8.6.2018
18.6.2018
Web obce Širkovce

61.
Obec Širkovce - Ministerstvo kultúry SR
MK-1582/2018/1.1
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpoču MK SR na r. 2018
28.6.2018
2.7.2018
Web obce Širkovce

62.
Obec Širkovce - Ministerstvo vnútra SR
USVRK-OI/-2018/001460-002
Zmluva o spolupráci
28.9.2018
1.10.2018
Web obce Širkovce

63.
Obec Širkovce - VÚB a.s. Bratislava
1325/2018/UZ
Zmluva o termínovanom úvere
22.11.2018
26.11.2018
Web obce Širkovce

64.
Obec Širkovce - VÚB a.s. Bratislava
1930/2018/D
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke
22.11.2018
22.11.2018
Web obce Širkovce

65.Obec Širkovce - MV SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunityUSVRK-OIP-2018/001563-099Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-2018/00768-09921.12.201821.12.2018Web obce Širkovce
66.
Obec Širkovce - MV SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
USVRK-OIP-2019/001374-001
Zmluva o spolupráci
26.3.2019
26.3.2019
Web obce Širkovce

67.Obec Širkovce - T.Balog, Z.Balogová
Kúpna zmluva27.3.20193.4.2019Web obce Širkovce
68.Obec Širkovce - MV SRZM_SEP-IMRK3-2019-002480Zmluva o poskytnutí NFP - Poskytovanie MOPS v obci Širkovce (2019)24.5.201930.5.2019Web obce Širkovce
69.
Ministerstvo vnútra SR - Obec Širkovce

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu sociálnych a kult.potrieb a riešenia mimor. nepriaznivých situácií RK
15.8.2019
23.8.2019
Web obce Širkovce

70.
Obec Širkovce - Milan Baláž - MB-KOM

Zmluva o dielo - rekonštrukcia komínového systému
22.8.2019
23.8.2019
Web obce Širkovce

71.
Ministerstvo vnútra SR - Obec Širkovce
USVRK-OIP-2017/000647-001
Zmluva o spolupráci NP TSP a TP II.
24.10.2019
25.10.2019
Web obce Širkovce

72.
Ministerstvo vnútra SR - Obec Širkovce
USVRK-OIP-2019/001664-060
Zmluva o spolupráci NP KS MRK II.
28.10.2019
29.10.2019
Web obce Širkovce

73.
COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o. - Obec Širkovce
003/2020/IS
Zmluva o dielo - Kanalizácia a ČOV Širkovce
31.1.2020
31.1.2020
Web obce Širkovce

74.BBSK, Banská Bystrica - Obec Širkovce/2020/ODDRRZmluva o poskytnutí dotácie na rok 2020 - Obnova NKP -Revitalizácia parku

Web obce Širkovce
75.Ministerstvo financií SR - Obec Širkovce2020/128/1632Zmluva o poskytnutí bezúročnej návratnej finančnej výpomoci1.10.20205.10.2020Web obce Širkovce
76.Ministerstvo vnútra SR - Obec ŠirkovceUSVRK-OIP-2020/001579-094Zmluva o spolupráci - NP PRIM MRK II.26.10.202027.10.2020Web obce Širkovce
77.Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci - Obec Širkovce
Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov 13.11.202016.11.2020Web obce Širkovce
78.ÚPSVaR Rimavská Sobota - Obec Širkovce20/31/010/57, 20/31/012/119

Dohody podľa §10 a §12 

18.12.202018.12.2020Web obce Širkovce
79.Štatistický úrad SR - Obec Širkovce
Zmluva o výpožičke27.11.202021.12.2020Web obce Širkovce
80.Tibor Lichtmannegger, Širkovce - Obec Širkovce
Kúpna zmluva25.3.202126.3.2021Web obce Širkovce
81.JR-Agstav s.r.o., Gemerský Jablonec - Obec Širkovce
Zmluva o dielo5.5.20217.5.2021Web obce širkovce
82.VÚB a.s., Rimavská Sobota487/2021/UZZmluva o termínovanom úvere24.5.202125.5.2021Web obce Širkovce
83.Grep Slovakia s.r.o. - Obec Širkovce
Zmluva o rekonštrukcii a modernizácii VO7.6.20218.6.2021Web obce Širkovce
84.ÚPSVaR, Rimavská Sobota - Obec Širkovce21/31/012/9Dohoda11.11.202112.11.2021Web obce Širkovce
85.ÚPSVaR, Rimavská Sobota - Obec Širkovce21/31/010/45Dohoda25.11.202126.11.2021Web obce Širkovce
86.Brantner Gemer s.r.o. - Obec Širkovce821901Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služby10.11.202122.12.2021web obce Širkovce
87.JULMEX SK s.r.o.,Rim.Sobota - Obec Širkovce
Zmluva o dielo - Výstavba cesty k sociálny bytom v obci Širkovce9.2.202210.2.2022web obce Širkovce
88.GemerAudit,s.r.o.,Rim. Sobota - Obec Širkovce
Zmluva o vykonaní auditu2.5.20223.5.2022web obce Širkovce

Obec Sirkovce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;