Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský zivot Aktuality
  SK | HU  

Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. Voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov - pre voľby starostu obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov - pre voľby do Obecného zastupiteľstva

Informácia o počte obyvateľov obce Širkovce ku dňu vyhlásenia volieb (10.6.2022): 957  

Informácie o voľbách do orgánov samosprávy obcí a voľbách do orgánov samosprávnych krajov

Informácia o podmienkach (137.19 kB)

Informácia o podmienkach v maďarskom jazyku (136.25 kB)

Informácia o podmienkach (136.86 kB)

Informácia o podmienkach v maďarskom jazyku (136.14 kB)

Rozhodnutie predsedu NRSR č209 2022 (188.83 kB)

Informácie o spôsobe hlasovania

Oznámenie o počte poslancov a volebných obvodov

Menovanie zapisovateľa MVK

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností 


E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: starosta@sirkovce.sk 

 

Špeciálny spôsob hlasovania vo voľbách pre voličov v izolácii 


 

 

 


Obec Sirkovce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;