Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský zivot Aktuality
  SK | HU  

Voľby do orgánov samosprávy obcí - 9.9.2023

Predseda Národnej rady SR vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 9. septembra 2023 od 7.00 hod. do 22.00 hod. Rozhodnutie č. 206/2023 Z. z. o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. 

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v slovenskom jazyku 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v maďarskom jazyku 

Informácia pre voliča 

Informácia o počte obyvateľov obce Širkovce ku dňu vyhlásenia volieb (9.6.2023): 965 

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností v obci Širkovce 

Lehota na doručenie kandidátnych listín 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov - pre voľby starostu obce 

 Obec Sirkovce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;