Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský zivot Aktuality
  SK | HU  

Voľby do NR SR - 30.9.2023

Predseda Národnej rady SR dňa 9. 6. 2023, rozhodnutím č. 204/2023 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 30. septembra 2023 od 7.00 hod. do 22.00 hod. Rozhodnutie o vyhlásení volieb bolo 9. 6. 2023 uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do NR SR 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v slovenskom jazyku 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v maďarskom jazyku 

Informácia pre voliča - v slovenskom jazyku

Informácia pre voliča - v maďarskom jazyku 

Informácia o počte obyvateľov obce Širkovce ku dňu vyhlásenia volieb (9.6.2023): 965  

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Menovanie zapisovateľa 


 


Obec Sirkovce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;