Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský zivot Aktuality
  SK | HU  

Projekt1

Projekt: Rekonštrukcia miestnych komunikácií Širkovce.

 

 

V roku 2010 sa obec úspešne uchádzala o poskytnutie nenávratnej finančnej podpory v programe: Rozvoj vidieka SR 2007 - 2013 - opatrenie č. 3. 4. 2. Obnova a rozvoj obcí, a získala nenávratný finančný príspevok vo výške:

269 368,83 Eur

 elso.png      masodik.png

  Z uvedenej čiastky boli zrekonštruované ulice Rómska, Hármas a Nová.

 harom.png       negy.png

Rekonštrukciu v mesiacoch máj a jún 2010 uskutočnila firma STRABAG s r.o..

Vďaka finančnej podpore sa životné podmienky obyvateľov obce Širkovce značne zlepšili.  

 ot.png     hat.png

 

V súčastnosti obnovené komunikácie vyzerajú nasledovne:

serke02.png  serke04.png

 


Obec Sirkovce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;