Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský zivot Aktuality
  SK | HU  

Voľby prezidenta SR - 23.3.2024

Rozhodnutie o vyhlásení volieb prezidenta SR

Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený - v slovenskom jazyku 

Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený - v maďarskom jazyku 

Informácia pre voliča - v slovenskom jazyku 

Informácia pre voliča - v maďarskom jazyku 

Informácia o počte obyvateľov obce Širkovce ku dňu vyhlásenia volieb (9.1.2024): 966 

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Určenie e-mailovej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu 

Určenie e-mailovej adresy na doručenie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie

Menovanie zapisovateľa OVK

Kandidáti pre voľby prezidenta SR 


Obec Sirkovce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;