O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  

Formuláre žiadostí

Stavebný úrad

 Vydanie rybárskeho lístka

Žiadosť o vydanie  rybárskeho lístka

 


starosta obce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;